MENU

PERMOHONAN LESEN BARU

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Borang komposit permohonan lesen perniagaan berharga RM 3.00
 2. Salinan Kad Pengenalan pemohon/  passport
 3. Salinan pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); Perakuan Pendaftaran (Borang D) yang mengandungi alamat terkini premis/Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian (Borang 9)/Pendaftaran Pengarah Syarikat (Borang 49),Sijil Pegangan Saham Syarikat (Borang 24)/Memorandum And Articles of Association (MAA))
 4. Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat (Borang 13) jika berkaitan
 5. 1 keping gambar berukuran passport
 6. Suratkuasa Pemohon hendaklah ditandatangani oleh Pengarah
 7. Salinan resit bayaran cukai harta premis tahun terbaru
 8. Salinan sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)/Sijil Perakuan Siap Dan  Pematuhan(CCC) (Borang F)
 9. Kelulusan Ubahsuai Bangunan/ Lesen Bangunan Sementara (LBS)
 10. Salinan Perjanjian Sewa Premis /Tanah/Perjanjian Jual Beli (dokumen hendaklah telah disetem dan diindors (SijilSetem))
 11. Salinan Geran / Suratan Hakmilik Sementara
 12. Gambar hadapan dan dalam premis.
 13. Lakaran (artwork) papantanda iklan premis yang telah disemak dan disahkan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka
 14. Dokumen sokongan dari agensi berkaitan  mengikut aktiviti lesen.

PERINGATAN

Permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK serta merta