MENU

SURAT SOKONGAN PELESENAN

Pemohon perlu mendapatkan surat sokongan pelesenan daripada agensi berkaitan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan lesen kepada MBPG bagi aktiviti perniagaan seperti berikut :-

 

BIL

AKTIVITI PERNIAGAAN

DOKUMEN DIPERLUKAN

AGENSI

1

Semua jenis aktiviti perniagaan

Surat sokongan pelesenan

Bahagian Pelesenan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor

2

Perusahaan/industri/stor simpan (gudang)/proses bahan kimia merbahaya

Surat sokongan pelesenan

Bahagian Pelesenan, Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor (JAS)

3

Perusahaan/industri/bengkel yang menggunakan jentera atau mesin

Surat kebenaran memasang jentera

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Johor (JKKP)

4

Perusahaan memproses minyak kelapa sawit

Lesen Aktiviti dari MPOB

Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia (MPOB)

5

  • Perusahaan memproses atau membuat makanan/minuman termasuk air batu.
  • Membungkus, mengedar, menjual makanan sejuk beku

 

  • Perakuan Pendaftaran Premis Makanan
  • Pensijilan Good Manufacturing Practice (GMP)
  • Sijil Program Keselamatan Makanan (PJKM)

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan,

Jabatan Kesihatan NegeriJohor, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

6

  • Kedai ubat/ubat tradisional
  • Farmasi

 

Perakuan Pendaftaran Farmasi

Bahagian Perkhidmatan Farmasi Johor Bahru, Jabatan Kesihatan Negeri Johor

7

  • Menjual/mengedar/membekal barangan kosmetik/ produk kecantikan
  •  Menjual produk makanan kesihatan/ herba

Surat kelulusan daripada KKM

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)