MENU

Program Artbeat adalah satu program kreatif yang melibatkan aktiviti seni kreatif dan keusahawanan. Melalui program Artbeat 2022 pelajar-pelajar diberikan pendedahan tentang IR 4.0 melalui pertandingan-pertandingan, latihan dan webinar yang ditawarkan dalam aktiviti Artbeat .Fokus program ini menjurus kepada penggunaan teknologi di dalam seni kreatif seperti Virtual Reality, Seni Digital, Model dalam bentuk 3 Dimensi, Animasi dan juga Pemasaran secara atas talian.

#majlisbandarayapasirgudang

#dynamicpasirgudang