MENU
 
 
        

SIMBOL-SIMBOL YANG TERTERA DALAM LOGO DYNAMIC MENJELASKAN MENGENAI CIRI-CIRI UTAMA BANDARAYA PASIR GUDANG.

 • Perkataan Dynamic

  Membawa maksud bertenaga dan berkekuatan serta mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan kepada aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar di Pasir Gudang.

 • Bentuk Kargo

  Melambangkan Pasir Gudang " Bandaraya Industri Dan Pelabuhan" iaitu sebagai pusat dagangan enterport terletak di selatan Semenanjung Malaysia.

 • D dan Y ( Imej Digital dan Kren )

  Kepelbagaian teknologi pintar dalam operasi meghasilkan produk yang pelbagai dan berkualiti.

 • N dan C ( Imej Batu dan Paip )

  Bandar Raya yang mempunyai infrastruktur serta kemudahan fasiliti yang effisyen serta memberikan perkhidmatan terbaik kepada komuniti dan pemegang taruh.

 • Lambang 'A'

  Bandar Raya berpelabuhan sebagai tonggak jaringan penjanaan ekonomi antarabangsa.

 • Lambang 'M'

  Kepesatan pembangunan Pasir Gudang sebagai kawasan industri tidak meninggalkan elemen penjagaan alam sekitar.