MENU
Bil Lokasi/Kawasan Keluasan Kawasan
& Kelulusan Kerajaan
1 Kawasan Asal 
(10 Oktober 1973)
2,525.58 hektar (6,240.83 ekar)
R/M 1476/73
2 Tambahan Pertama 
(28 Mac 1984) 
Sebelah Timur Kawasan Asal
843.15 hektar (493.39 ekar)
R/M 275/84 
3 Tambahan Kedua
(24 April 1989) 

Kawasan Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ)
199.67 hektar (493.39 ekar)
R/M 318/89

Ladang Keck Seng(Tg Puteri Resort)
797.85 hektar (1,971.53 ekar)
R/M 318/89 PW 1931 

4 Tambahan Ketiga
(22 Ogos 1990)
 
Taman Pasir Putih
273.38 hektar (657.54 ekar)
R/M 779/90

Ladang Quatari
405 hektar (1,000.77 ekar)
R/M 779/90 

5 Tambahan Keempat
(20 Januari 1994)
 
Tanjung Langsat
1,719.93 hektar (4,250 ekar)
R/M 211/94 
6 Tambahan Kelima
(27 November 1996)
 
Sekitar Tanjung Langsat
2,529 hektar (6,250 ekar)
R/M 1734/96 
7 Tambahan Keenam
(1 Julai 2002)
 
Kampung Pasir Putih,
Taman Nusa Damai, Sebahagian Kota Masai
dan Tanah Rezab Telekom
1,658.24 hektar  
8 Tambahan Ketujuh
(1 Januari 2003)
 
Taman Flora Height
36 hektar 
R/M 2306/2002 
9 Tambahan Kelapan
(14 Januari 2004)
Kawasan Mukim Sungai Tiram
10
Tambahan Kesembilan
(1 Januari 2016)
Masai, Sebahagian Taman Rinting dan Seri Alam
1523 hektar (Sultan Iskandar Dams submit to MBJB)