MENU

Dasar Kualiti

  1. Mengurustadbir kawasan Pasir Gudang secara gemilang dan lestari ke arah pembentukan persekitaran kehidupan yang sejahtera.
  2. Memastikan aktiviti dan projek-projek pembangunan yang dijalankan memberi manfaat kepada masyarakat
  3. .Menekankan pembangunan holistik berdasarkan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan dan selaras dengan dasar-dasar kerajaan.
  4. Menyediakan peluang perniagaan kepada masyarakat bumiputera yang berpotensi sebagai usahawan yang berjaya
  5. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan warga kerja melalui latihan yang berterusan
  6. Mempertingkatkan kerjasama dua hala dengan masyarakat bagi memperkasa komuniti.