MENU

JABATAN KESIHATAN AWAM

 

BAHAGIAN

PIAGAM PELANGGAN 

Kebersihan  Pemungutan sisa pepejal kecuali sisa perusahaan dilakukan 2 hari sekali
Alam Sekitar & Keselamatan Industri

1. Memastikan rondaan pengawasan pencemaran di kawasan industri dilakukan 5 kali seminggu siang dan malam
2. Memastikan pemeriksaan ke kilang-kilang berisiko tinggi dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan

Kesihatan Bagi kes denggi yang dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan, semburan kabus akan dilakukan selewat-lewatnya 1 hari selepas kes dilaporkan dengan radius kawasan semburan ialah sekurang-kurangnya 250 meter dari rumah/kawasan kes
Pelesenan Permohonan lesen yang lengkap akan diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari bekerja

 

JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 

BAHAGIAN

PIAGAM PELANGGAN 

Penilaian Tuntutan cukai harta akan dihantar kepada pemegang harta sebelum 1 Januari dan sebelum 1 Julai setiap tahun
Tanah, Bangunan & Sewa Permohonan penyewaan harta MBPG dimaklumkan dalam tempoh 7 hari daripada permohonan diterima