MENU

JABATAN KEJURUTERAAN

PIAGAM PELANGGAN
1. Menyemak pelan kerja tanah dan infrastruktur untuk diluluskan oleh Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari
2. Memastikan tuntutan bayaran kontraktor yang lengkap diproses dalam tempoh 7 hari bekerja untuk dimajukan ke Jabatan Kewangan
3. Merancang dan melaksanakan projek-projek pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam dengan teratur selaras dengan keperluan produk

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

BAHAGIAN

PIAGAM PELANGGAN 

Teknologi Maklumat Memastikan laman web MBPG dikemaskini 2 minggu sekali
Penguatkuasa Memastikan operasi membanteras penjaja tidak berlesen dan kawalan pembinaan tanpa kebenaran dilakukan 2 kali seminggu

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN LANDSKAP

BAHAGIAN

PIAGAM PELANGGAN 

Perancang Memaklumkan kepada pemohon mengenai ulasan pelan Pelan Kelulusan Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja
Pembangunan GIS Membekalkan maklumat data pembangunan dalam tempoh 1 hari bekerja
Landskap Memastikan perlaksanaan 4 projek landskap siap 100%