MENU
AKTA YANG DIGUNA PAKAI
 
 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 2. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)
  1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
  2. Undang-undang Kecil Kerja Tanah 1985
 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 5. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
   
UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNA PAKAI
 
 1. UUK Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MPPG) 2017['Akta 171]

 2. UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MPPG) 1989 [Akta171]
  UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Pindaan) (MPPG) 2004

 3. UUK Taman (MPPG) 1993 [Akta171]

 4. UUK Pelesenan Anjing (MPPG) 1993 [Akta171]

 5. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPPG) 2001(Akta Pengangkutan Jalan 1987 
  Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MPPG) (Pindaan) 2018 (Akta Pengangkutan Jalan 1987)

 6. UUK Vandalisme (MPPG) 2011 [Akta171]

 7. UUK Tandas Awam (MPPG) 2016 [Akta171] 

 8. UUK SPA (MPPG) 2018 [Akta 171]

 9. UUK Penjaja (MPPG) 2010 [Akta171], 
  UUK Penjaja (MPPG) (Pindaan)2012 [Akta171], 
  UUK Penjaja (MPPG) (Pindaan) 2018 [Akta171]

 10. UUK Mencegah Kekotoran (MPPG) 2010 [Akta171]

 11. UUK Pasar Awam/Persendirian (MPPG) 2011[Akta171]

 12. UUK Pelesenan Iklan (MPPG) 2011 [Akta171]

 13. UUK Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MPPG) 2010 [Akta171]

 14. UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan  Kerajaan Tempatan (MPPG) 2010 [Akta171]

 15. UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) MPPG 2011

 16. UUK Pengendali Makanan (MPPG) 2010 [Akta171]

 17. UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPPG) 2010 [Akta171]

 18. UUK Mendapatkan Tunggakan (MPPG) 2010 Akta Jalan, Parit & Bangunan [Akta 133]

 19. UUK Kerja Tanah (MPPG) 1995 (Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974) [Akta171]

 20. UUK Bayaran Denda (Lesen) (MPPG) 2011

 21. UUK Pengawalan dan Pengawasan Tempat Tempat Makan (MPPG) 2011

 22. UUK Pasar Malam/Sehari (MPPG)2011