MENU

MBPG melalui Jabatan Kesihatan Awam dan Persekitaran telah menyertai Kempen Premis Makanan Bersih Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT) tahun 2021 anjuran Jabatan Kerajaan Tempatan ,KPKT.

Kebayan Kompleks Pusat Bandar telah terpilih untuk kempen tersebut pada tahun ini. kempen dijalankan bermula Mac 2021 dan berakhir pada 15 Ogos 2021.

Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang kempen ini ialah :

i) Penggredan awalan dan penggredan kali ke-2

ii) Taklimat dan penerangan kempen kepada peniaga

iii) gotong royong embersihan Kebayan bersama peniaga

iv) Program kitar semula & jualan barangan tidak terpakai peniaga

v) pembaikan kecil dan penyelengaraan oleh MBPG

vi) program 3R, pengumpulan minyak masak terpakai dan pengkomposan sisa makanan

vii) pengedaran risalah dan Apron kepada peniaga

viii) penyelenggaraan dan pembersihan kawasan Medan Selera dan Tandas Awam

Bersama kita menjayakan kempen Premis Makanan Bersih PBT yang telah dijalankan.

#kempenpremismakananbersihpbt2021