Skip to main content

LESEN PREMIS PERNIAGAAN

 

GARIS PANDUAN UMUM

Garis panduan umum ini merupakan rujukan untuk permohonan lesen yang menerangkan syarat-syarat umum yang perlu dipatuhi bagi tujuan permohonan lesen baru, dan dokumen sokongan pelesenan yang diperlukan daripada agensi berkaitan.

SYARAT-SYARAT UMUM PELESENAN

1)       Syarat Permohonan

 

Pemohon perlu memajukan permohonan menggunakan borang yang disediakan dan melampirkan dokumen sokongan yang diperlukan mengikut aktiviti perniagaan.

2)       Kadar Bayaran Lesen

a)     Kadar bayaran lesen ditentukan berdasarkan aktiviti perniagaan yang akan dijalankan.

b) Pemegang lesen akan dikenakan bayaran RM 50.00 bagi tujuan pertukaran nama pemegang lesen, nama  syarikat dan jenis perniagaan.

3)       Mempamerkan Lesen

Lesen hendaklah dipamerkan di premis berkenaan pada setiap masa.

4)       Kebersihan

Pelesen adalah bertanggungjawab menjaga premis ini dan kawasan persekitarannya supaya sentiasa bersih pada setiap masa.

5)       Pencahayaan

Pelesen hendaklah memastikan premis mempunyai ruang cahaya yang anti udara yang mencukupi dan dipasang dengan lampu-lampu yang terang.

6)       Keselamatan / Halangan

a)     Pelesen hendaklah memastikan aspek-aspek keselamatan dipatuhi pada setiap masa.

b)     Menyediakan alat pemadam api serta kotak ‘First Aid’yang mencukupi dan boleh digunakan pada bila-bila masa.

c)     Semua laluan / lorong, pintu keluar masuk dan tangga hendaklah bebas sebarang halangan.

1)       Papan Kenyataan

a)     Masa perniagaan juga hendaklah dicatatkan untuk makluman.

b)     Papan kenyataan “TIDAK DIBENARKAN BERLUDAH” dan “JAGA KEBERSIHAN” dan  “DILARANG MEROKOK” hendaklah dipamerkan yang mudah dilihat.

2)       Binatang Peliharaan

Apa-apa binatang peliharaan seperti anjing, kucing, ayam, burung dan sebagainya tidak dibenarkan dibawa masuk atau tinggal dalam premis.

3)        Papan Iklan Premis

Garis panduan pemasangan papan iklan di premis hendaklah merujuk kepada Lesen Iklan (Papan Iklan Premis).

Sumber Rujukan :Undang-undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian (PBTPG) 1988

PERMOHONAN LESEN BARU

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Borang komposit permohonan lesen perniagaan berharga RM 3.00
 2. Salinan Kad Pengenalan pemohon/  passport
 3. Salinan pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); Perakuan Pendaftaran (Borang D) yang mengandungi alamat terkini premis/Perakuan Pemerbadanan Syarikat Sendirian (Borang 9)/Pendaftaran Pengarah Syarikat (Borang 49),Sijil Pegangan Saham Syarikat (Borang 24)/Memorandum And Articles of Association (MAA))
 4. Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat (Borang 13) jika berkaitan
 5. 1 keping gambar berukuran passport
 6. Suratkuasa Pemohon hendaklah ditandatangani oleh Pengarah
 7. Salinan resit bayaran cukai harta premis tahun terbaru
 8. Salinan sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)/Sijil Perakuan Siap Dan  Pematuhan(CCC) (Borang F)
 9. Kelulusan Ubahsuai Bangunan/ Lesen Bangunan Sementara (LBS)
 10. Salinan Perjanjian Sewa Premis /Tanah/Perjanjian Jual Beli (dokumen hendaklah telah disetem dan diindors (SijilSetem))
 11. Salinan Geran / Suratan Hakmilik Sementara
 12. Gambar hadapan dan dalam premis.
 13. Lakaran (artwork) papantanda iklan premis yang telah disemak dan disahkan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka
 14. Dokumen sokongan dari agensi berkaitan  mengikut aktiviti lesen.

PERINGATAN

Permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK serta merta

PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Lesen asal perniagaan
 2. 1 keping gambar terbaharu
 3. Salinan pendaftaran perniagaan  dengan SSM
 4. Salinan suntikan Ty2 & sijil pengendalian makanan (pengendali makanan)
 5. Borang kepatuhan (lndustri sahaja)
 6. Dokumen sokongan dari agensi berkaitan yang masih sah tempoh laku(salinan Permit Barangan Lusuh /Permit Hiburan/ Perakuan Pendaftaran TASKA/ suntikan TY2)
 7. Surat tawaran kilang dari kilang/sekolah (Lesen Kantin)

 

PERMOHONAN PERTUKARAN MAKLUMAT LESEN

(Tukar nama pemegang lesen/nama syarikat/jenis perniagaan atau tambah aktiviti)

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Surat permohonan pertukaran nama pelesen atau syarikat
 2. Lesen asal
 3. 1 keping gambar pelesen baru ukuran pasport
 4. Salinan kad pengenalan/passport
 5. Surat kuasa yang ditandatangani pengarah (jika penama lesen bukan pengarah syarikat)
 6. Salinan Pendaftaran Syarikat (SSM) yang terbaru (pertukaran nama pelesen/aktiviti perniagaan)
 7. Borang 13, Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat (jika tukar nama syarikat)
 8. Borang 49,Borang 24 (jika tukar nama Pengarah)
 9. Bayaran proses tambahan rm50.00

 

PEMBATALAN LESEN

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Memajukan surat pembatalan lesen atau mengisi Borang Pembatalan Lesen(borang boleh diperolehi di Kaunter Bersepadu Majlis Bandaraya Pasir Gudang)
 2. Lesen asal perniagaan yang hendak dibatalkan.

 

PERINGATAN

Majlis Bandaraya Pasir Gudang berhak membatalkan lesen yang telah dikeluarkan, walaupun sebelum tamat tempoh sahnya sekiranya didapati perniagaan yang dijalankan melanggar mana-mana peruntukan dalam Akta, Undang-undang Kecil, Perintah atau Arahan-Arahan Kerajaan yang berkaitan tidak kira pelanggaran itu dibuat secara keseluruhan atau sebahagian sahaja.

SURAT SOKONGAN PELESENAN

Pemohon perlu mendapatkan surat sokongan pelesenan daripada agensi berkaitan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan lesen kepada MBPG bagi aktiviti perniagaan seperti berikut :-

 

BIL

AKTIVITI PERNIAGAAN

DOKUMEN DIPERLUKAN

AGENSI

1

Semua jenis aktiviti perniagaan

Surat sokongan pelesenan

Bahagian Pelesenan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor

2

Perusahaan/industri/stor simpan (gudang)/proses bahan kimia merbahaya

Surat sokongan pelesenan

Bahagian Pelesenan, Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor (JAS)

3

Perusahaan/industri/bengkel yang menggunakan jentera atau mesin

Surat kebenaran memasang jentera

Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Johor (JKKP)

4

Perusahaan memproses minyak kelapa sawit

Lesen Aktiviti dari MPOB

Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia (MPOB)

5

 • Perusahaan memproses atau membuat makanan/minuman termasuk air batu.
 • Membungkus, mengedar, menjual makanan sejuk beku

 

 • Perakuan Pendaftaran Premis Makanan
 • Pensijilan Good Manufacturing Practice (GMP)
 • Sijil Program Keselamatan Makanan (PJKM)

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan,

Jabatan Kesihatan NegeriJohor, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

6

 • Kedai ubat/ubat tradisional
 • Farmasi

 

Perakuan Pendaftaran Farmasi

Bahagian Perkhidmatan Farmasi Johor Bahru, Jabatan Kesihatan Negeri Johor

7

 • Menjual/mengedar/membekal barangan kosmetik/ produk kecantikan
 •  Menjual produk makanan kesihatan/ herba

Surat kelulusan daripada KKM

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

 

 

 

BIL

AKTIVITI PERNIAGAAN

DOKUMEN DIPERLUKAN

AGENSI

8

 • Pusat kecantikan/persolekan
 • Kedai gunting rambut
 • Pusat urut/refleksologi
 • Perkhidmatan spa

 

· Laporan

   Pemeriksaan

   perubatan yang

   telah disahkan oleh

   pegawai

   perubatan/doctor

· Surat sokongan

   MOTAC

 • Klinik Kesihatan, Pejabat Kesihatan Johor Bahru
 • MOTAC
 •  
 •  

 

9

Menjual makanan/minuman, seperti kedai makan, restoran, kantin, kiosk, francais

Perakuan Pendaftaran Premis Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan (KKM)

10

Menjual Arak

 

Lesen Arak

Pejabat Daerah Johor Bahru

11

 • Menjual  kenderaan terpakai
 • Menjual/menyimpan barangan lusuh (gangsa/ tembaga/timah/aluminium/ besi)
 • Kedai emas

Permit Polis

Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Alam Diraja Malaysia

12

Menyimpan magazin bahan letupan

Permit  Magazin Bahan Letupan

Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Alam Diraja Malaysia

13

 • Pusat Hiburan Keluarga
 • Bowling/Jukebox/ Snooker
 • Panggung wayang
 • Mesin Simulasi

Lesen Hiburan

Pejabat Daerah Johor Bahru

14

 • Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA)
 • Pusat Jagaan/ Pusat Asuhan
 • Perakuan Pendaftaran TASKA
 • Perakuan Pendaftaran Pusat Jagaan

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor (Daerah Johor Bahru)

15

 • TADIKA
 • Pusat Pendidikan Kanak-kanak Pra-Sekolah (4-6 Tahun)

Perakuan Pendaftaran Kindergarten/Sekolah Asuhan

Jabatan Pelajaran Johor

16

Pusat Tuisyen Swasta

Perakuan Pendaftaran Institusi Pendidikan

Jabatan Pelajaran Johor

 

 

BIL

AKTIVITI PERNIAGAAN

DOKUMEN DIPERLUKAN

AGENSI

17

Kelas Pengajian Agama Islam/Al-quran

Surat tauliah

Jabatan Agama Islam Johor

18

 • Panggung wayang
 • Menjual / menyewa DVD, VCD, CD

 

 • Lesen Hiburan Panggung Wayang dari Pejabat Daerah Johor Bahru
 • Surat kelulusan FINAS
 • Pejabat Daerah Johor Bahru
 • Perbadanan Kemajuan FIlem Nasional Malaysia (FINAS)

19

Perusahaan/perkhidmatan percetakan (kecuali inkjet printing)

Lesen Mesin Cetak

Kementerian Dalam Negeri

20

Pengurup wang/kiriman wang

Perakuan Kebenaran Untuk Menjalankan Perniagaan Pengiriman Wang Di Pejabat Cawangan

Bank Negara Malaysia

21

 • Kedai Pemberi Pinjam Wang
 • Pajak Gadai
 • Lesen Pemberi  Pinjam Wang
 • Lesen Pemegang Pajak Gadai

Kementerian Kesihatan Bandar, PerumahandanKerajaan Tempatan (KPKT)

22

 • Memproses sarang burung walit
 • Menjual /memelihara haiwan

Surat kelulusan JPV

Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV)

23

 • Rumah Sebelihan Haiwan

Sijil Jurusembelih dari JAJ

 • Jabatan Agama Islam Johor (JAJ)
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV)

24

 • Pest Control
 • Racun (Anai-anai / Tikus)
 • Baja (Kimia Pertanian)

Surat kelulusan daripada Jabatan Pertanian

Pejabat Pertanian Daerah Johor

25

 • Klinik
 • Poliklinik
 • Kedai cermin mata/ optometrik
 • Perakuan Pendaftaran / Perakuan Amalan Tahunan

Kementerian Kesihatan Malaysia

 

 

BIL

AKTIVITI PERNIAGAAN

DOKUMEN DIPERLUKAN

AGENSI

26

Menjual beras

Lesen Runcit Beras

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA)

27

Menjual alat-alat timbang dan sukat

Lesen Membuat/Membaiki/Menjual Alat-alat Timbang Dan Sukat

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK)

28

Jualan Langsung

Lesen Akta Jualan Langsung

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK)

29

Hotel/Hotel Bajet/Homestay

Pendaftarn Hotel/Pendaftaran Premis Penginapan Pelancong

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)

30

Bengkel membaiki kereta/motosikal/lori

 • Surat sokongan pelesenan JAS
 • Surat pelantikan kontraktor pengumpulan minyak hitam (Consignment Note For Scheduled Wastes)
 • Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor (JAS)
 • Kontraktor berdaftar dengan MBPG

31

Kontraktor angkat sampah

 • Sijil pendaftaran kenderaan/Permit Kenderaan
 • Surat tawaran dari kilang

Industri di Pasir Gudang

32

Kontraktor pembentungan (disludging)

Permit IPA

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

GARIS PANDUAN KHUSUS

Garis panduan khusus ini menjelaskan dengan lebih terperinci syarat-syarat pelesenan dan dokumen yang diperlukan bagi membantu proses permohonan lesen mengikut jenis dan aktiviti perniagaan. 

LESEN PERINDUSTRIAN

Dokumen tambahan yang diperlukan

1)    Salinan pelan lokasi (Jalan ke tempat perusahaan)

2)    Carta aliran pemprosesan kerja dalam kilang

3)    Salinan Emergency Responsible Plan (ERP) 

4)    Surat kontraktor sampah yang dilantik

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

1)    Aspek Pelesenan

a)    Pemohon perlu memastikan kesemua dokumen sokongan lengkap bagi memudahkan proses permohonan lesen.

b)    Sekiranya pemohon menjalankan aktiviti barang terkawal (racun,bahan letupan,gula,tepung), pemohon perlu mempunyai Lesen barang terkawal daripada Kementerian Perdagangan Dalam    Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK).

c)     Bagi tujuan mempromosi premis perniagaan, pemohon perlu mempunyai lesen iklan atau papantanda daripada Majlis Bandaraya Pasir Gudang.

d)     Memastikan peniaga yang dilantik menjalankan perniagaan dikantin kilang mempunyai lesen kantin yang sah tempoh laku daripada     MBPG.

2)      Aspek Kesihatan

a)    Pemohon hendaklah membuat rekod kawalan serangga supaya sentiasa bebas daripada serangga atau haiwan yang membawa wabak penyakit.

b)    Sentiasa menjaga kebersihan bangunan (Lantai, Dinding, Siling, Stor, Tandas) daripada sebarang kekotoran,habuk     dan debu.

c)     Melantik makmal berdaftar bagi menganalisa air kumbahan setiap  bulan

d)     Pihak perusahaan perlu menjalankan penyelenggaraan atau sedutan tangki septik pada air buangan di kawasan perindustrian mereka.

e)     Sentiasa memastikan persekitaran premis atau perparitan termasuk kantin dalam keadaan bersih dan teratur serta mempunyai perangkap minyak.

3)    Aspek Alam Sekitar

a)    Pemohon perlu merekodkan bahan-bahan yang disimpan serta mempunyai jadual yang teratur dan sentiasa dikemaskini.

b)    Memastikan pengurusan sisa minyak hitam dengan baik dan teratur.

c)     Perusahaan hendaklah bebas daripada pencemaran alam sekitar(bunyi, air, udara, dan bau) yang boleh memudaratkan kesihatan umum.

d)     Cerobong Chimney di kawasan perindustrian mesti berfungsi dengan baik dan diselenggara supaya sentiasa dalam keadaan selamat.

4)    Aspek Keselamatan Industri

a)     Memastikan sistem pepaipan berfungsi dengan baik serta selamat     untuk digunakan.

b)    Pemohon perlu mendapat kebenaran mengguna dan memasang     dari Jabatan Keselamatan dan Keselamatan Pekerja (JKKP) sekiranya premis perindustrian ada menggunakan mesin proses.

c)    Kawasan pemprosesan dan stor hendaklah dalam keadaan teratur dan bahan-bahan seperti bahan mentah, bahan bahaya serta hasil kilang hendaklah diasingkan mengikut jenis masing-masing.

d)    Wajib melabelkan dan merekod kesemua bahan bahaya yang     digunakan atau yang tidak digunapakai.

e)     Pelabelan perlu mengikut ukuran yang dibenarkan daripada JKKP dan melabel mengikut jenis bahan.

f)     Memastikan semua pekerja menjalankan pemeriksaan kesihatan dan     mempunyai rekod kesihatan yang teratur dan dikemaskini.

g)     Pelan tindakan kecemasan mesti mudah difahami dan latihan kebakaran perlu dilaksanakan supaya sebarang kemungkinan akan datang dapat diatasi dengan baik.
 

LESEN RESTORAN/KEDAI MAKAN/KANTIN/KAFE


Dokumen tambahan yang diperlukan

1)    Salinan buku suntikan vaksin Ty2 – (Pemilik dan Pekerja)

2)    Salinan Surat Tawaran atau Perjanjian Sewa / Salinan Kontrak Kantin 

3)    Salinan Sijil Kursus Asas Pengendalian Makanan 

4)    Gambar pemasangan sisa perangkap makanan dan perangkap lalat di premis

5)    Perakuan Pendaftaran Premis Makanan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)/ Pejabat Kesihatan  DaerahJohor Bahru

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

1)    Premis perniagaan tidak boleh digunakan untuk kegiatan kurang sihat seperti  maksiat, pelacuran dan penyalahgunaan dadah.

2)    Lantai kedai hendaklah dicuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari  sebaiknya selepas menamatkan perniagaan.

3)    Ruang kedai hendaklah sentiasa bebas dari kekotoran, daki, habuk dan debu.

4)    Menyapu kapur atau cat semua dinding dan syiling di premis kedai.

5)    Dinding, lantai bilik air dan tandas hendaklah dibersihkan dari tanda-tanda kotor atau cat(stain).

6)    Lantai hendaklah dipasang dengan mozek manakala dinding pula hendaklah dipasang dengan bahan yang kalis air dan senang dicuci.

7)    Pencahayaan minima ialah 215 lux.

8)    Peredaran udara mencukupi dan bebas dari bau dan hendaklah memasang kipas (cerobong asap atau exhaust fan).

9)    Ruang premis mencukupi untuk keselesaan pekerja, tempat penyimpanan dan pemprosesan.

10)    Premis hendaklah dihias dengan rekabentuk yang kemas dan menarik.

11)    Basin cuci tangan beserta sabun, kain lap dan pengering hendaklah disediakan.

12)    Hendaklah menyediakan tempat habuk rokok dan jika premis berhawa dingin, tempat untuk pelanggan menghisap rokok hendaklah berasingan.

13)    Hendaklah meletakkan papan tanda harga yang jelas untuk makanan atau minuman yang dijual.

14)    Perniagaan lain yang tiada berkaitan tidak dibenarkan diletakkan di dalam  premis yang sama.

15)    Semua pekerja hendaklah berpakaian bersih dan kemas atau memakai seragam.

16)    Semua pengendali makan dan pekerja diwajibkan  memakai apron penuh hingga ke paras dada, bersih dan memakai penutup kepala.

17)    Semua pekerja hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri.

18)    Semua pekerja hendaklah bersifat sopan dan mesra kepada pelanggan.

19)    Tabiat atau sikap berikut hendaklah dielakkan:

         a)    Menghisap rokok

         b)    Menggaru tubuh

         c)    Berludah

         d)    Membuang hingus

         e)    Membuang kahak

         f)    Menyentuh makanan dengan jari

20)    Pekerja tiada tanda infleksi pada tangan, kuku, cirit-birit, dan tidak mempunyai penyakit yang menular.

21)    Semua peralatan yang digunakan untuk menyimpan, menyedia, memasak, menghidang makanan dan minuman hendaklah sentiasa bersih dan dalam keadaan sempurna (tidak sompek, retak, berdaki).

22)    Tempat mempamerkan dan menyimpan makanan yang dijual hendaklah sentiasa bersih dan bebas dari habuk dan daki sesuai binaan serta reka bentuknya.

23)    Meja yang disediakan hendaklah dari jenis permukaan yang mudah dicuci dan keadaanbersih (tiada bau, tiada kesan daki).

24)    Dilarang menjalankan kerja-kerja mencuci pinggan mangkuk di atas lantai.

25)    Dilarang meletakkan peralatan perniagaan atau kerusi meja yang menghalang laluan kaki lima, bahu jalan dan lorong jalan.

26)    Makanan hendaklah ditutup, dilindungi semasa penyimpanan, penyediaan, pameran, pengangkutan dan ditempatkan dalam suhu bilik yang sesuai.
 

27)    Sentuhan tangan kepada makanan hendaklah dielakkan dan dinasihatkan menggunakan sepit, sudu dan sebagainya.

28)    Dilarang membungkus makanan dengan kertas surat khabar atau pembungkus yang tidak bersih.

29)    Bahan makanan hendaklah dari bahan yang asli, segar, tidak rosak dan luput tarikh.Ruangan penyimpanan bahan makanan hendaklah sentiasa kering, bersih dan kemas (First In First Out).

30)    Mempunyai peredaran udara/cahaya yang baik dan tidak sesak.

31)    Bebas dari serangga, tikus dan makhluk perosak lainnya serta menjalankan         kerja-kerja kawalan.

32)    Semua bahan masak mudah rosak seperti makanan sejukbeku seperti daging, ikan, ayam dan lain-lain hendaklah disimpan dalam peti sejuk yang sesuai serta berasingan dari ruang yang membuat air batu untuk minuman sejuk.

33)    Makanan yang tidak halal hendaklah menggunakan tempat penyimpanan yang berasingan.

34)    Gunakan air paip yang bersih sahaja tiada sambungan silang, back low dan back sphonge.

35)    Jangan menggunakan air yang dibekalkan kepada tandas.

36)    Air hendaklah disimpan dalam bekas yang tidak membahayakan kesihatan. (Tong-tong atau bekas yang sudah terpakai seperti tong minyak atau bahan-bahan kimia tidak boleh digunakan sama sekali).

37)    Pembuangan air limpah dan pengalirannya hendaklah diselenggara dengan sempurna.

38)    Tong dan bekas sampah, cukup bilangan tidak tembus menggunakan beg-beg plastic hitam untuk mengumpulkan sampah dan sisa-sisa makanan.

39)    Mengadakan kawalan dan pembasmian tikus, serangga seperti lipas, lalat dan lain-lain seperti memasang perangkap, racun, semburan dan lampu ultra ungu.

40)    Semua pelesen diwajibkan memasang perangkap minyak (grease trap) untuk memerangkap minyak dan sisa makanan dan air kubahan hendaklah dialirkan ke ‘main sewer’.

41)    Penyelenggaraan perangkap minyak hendaklah dilaksanakan oleh peniaga setiap dua (2) hari sekali

42)    Kain yang digunakan untuk meja tidak boleh sama sekali digunakan untuk mengesat pinggan mangkuk dan lain-lain alatan.

43)    Tidak dibenarkan menjalankan kerja-kerja menyalai dan memanggang daging khinzir ditempat ditempat terbuka.

44)    Tidak dibenarkan menjalankan atau mengadakan aktiviti hiburan seperti karaoke, nyayian dan muzik.

45)    Tidak dibenarkan meletakkan kerusi dan meja diatas tempat meletak kenderaan / diatas bahu jalan tanpa mendapat kebenaran daripada MBPG terlebih dahulu.

46)    Kenyataan tanda “HALAL” hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
 

Sumber Rujukan : Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (MBPG) 2010

LESEN KEDAI GUNTING RAMBUT


Dokumen tambahan yang diperlukan

1)    Surat sokongan daripada Pejabat Kesihatan Johor Bahru.

2)    Laporan pathology dan telah disahkan oleh doktor perubatan.

 

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

1)    Pintu dan dinding cermin bahagian hadapan premis hendaklah dari jenis lut sinar.

2)    Dilarang membina sebarang sekatan di dalam premis kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis dari Majlis.

3)    Penjualan atau penyediaan makan minum dilarang sama sekali.

4)    Semua pendandan rambut hendaklah mendapat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali.

5)    Pendandan hendaklah memakai pakaian kot atau oberall yang bersih dan sopan.

6)    Sebelum melayan pelanggan, pendandan rambut hendaklah mencuci bersih tangannya.

7)    Pelesen dikehendaki menyediakan senarai daftar bagi pekerja berserta gambar.

8)    Premis, perabot, perkakas dan peralatan hendaklah dijaga dengan bersih, teratur dan kemas.

9)    Hendaklah menyediakan air panas dan sejuk berterusan sepanjang urusan perniagaan dijalankan.

10)    Menyediakan sekurang-kurangnya 2 bekas yang sesuai dan bertutup rapat untuk menyimpan kain dan tuala yang kotor dan keratan rambut.

11)    Tuala muka, pelindung leher, tuala leher atau sebarang kain yang menyentuh kulit pelanggan hendaklah sentiasa baru dan bersih.

12)    Gunting, sikat, perepang (clippers) hendaklah direndam dengan cecair basmi kuman(disinfectant) selama sekurang-kurangnya 3 minit selepas digunakan.

13)    Pisau cukur hendaklah digunakan dari jenis guna sekali (disposable).

14)    Hanya krim cukuran untuk kerja-kerja pencukuran. Cawan buih cukuran hendaklah dikosongkan selepas sahaja digunakan bagi setiap pelanggan dan dicuci sepenuhnya dengan air mendidih.

15)    Span atau puff bedak tidak boleh digunakan.

16)    Menggunakan peralatan berasingan bagi pelanggan yang berpenyakit kulit berjangkit.

17)    Hanya dua (2) kerusi baring (facial) dibenarkan untuk satu lesen kedai gunting bagi menjalankan kerja-kerja rawatan muka.

18)    Dilarang mengadakan perkhidmatan urutan pada pelanggan.

19)    Dilarang sebarang binatang berada di dalam premis.

20)    Dilarang mempamerkan sebarang gambar yang berunsur lucah di premis perniagaan.

21)    Tidak dibenarkan mengadakan katil dalam premis perniagaan.

22)    Tidak dibenarkan membuat sebarang sekatan dalam apa-apa bentuk diantara kerusi gunting

23)    Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan pelacuran dan urut mengurut di antara lelaki dan perempuan.

24)    Tidak dibenarkan mengadakan penjualan minuman keras.
 

Sumber Rujukan : Undang-Undang Kecil Gunting Rambut& Pendandan Rambut (MBPG) 2010

LESEN PUSAT RAWATAN KECANTIKAN/PERKHIDMATAN SPA/PUSAT URUT/REFLEKSOLOGI

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

1)    Lokasi premis hendaklah berada sekurang-kurangnya 300 meter daripada kawasan sensitif iaitu rumah kediaman, rumah ibadat, sekolah, institusi pendidikan dan pejabat kerajaan. 

2)    Tidak membuat ubahsuai ke atas premis kecuali mendapat kelulusan MBPG terlebih dahulu.

3)    Reka bentuk premis perlulah berkonsep terbuka (tidak ada sekatan berbentuk kekal/konkrit) dengan sistem pencahayaan yang terang dan pengudaraan yang sempurna.  Pemasangan tirai dibenarkan.

4)    Pengusaha dan pekerja wajib menjalani ujian saringan HIV oleh Jabatan Kesihatan dan disahkan bebas daripada penyakit tersebut.

5)    Pekerja yang memberi rawatan urutan hendaklah lulus pemeriksaan kesihatan oleh pegawai perubatan.

6)    Pekerja hendaklah berpakaian seragam yang bersih, sopan dan memakai tag nama.

7)    Pekerja bukan warganegara  hendaklah mempunyai permit kerja yang sah dan sijil pemeriksaan kesihatan.

8)    Rekod pekerja yang mengandungi nama, no. kad pengenalan/passport, alamat  dan gambar hendaklah disediakan dan sentiasa dikemaskini.

9)    Bagi urut refleksologi hanya dibenarkan meletakkan kerusi urut sahaja.

10)    Memastikan perkakas dan alatan sentiasa dicuci dan direndam dalam ‘disinfecting solution’.

11)    TIdak dibenarkan memasak atau membawa masuk makanan di dalam premis kecuali di  ruang khas yang disediakan.

12)    Pelanggan di bawah umur 18 tahun tidak  dibenarkan masuk ke pusat  ini.
 

Sumber Rujukan : Garis Panduan Perkhidmatan SPA

LESEN TADIKA/TASKA


Dokumen tambahan yang diperlukan

1)    Surat sokongan Pejabat Kesihatan Johor Bahru.

2)    Surat PendaftaranJabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Johor Bahru (TASKA)

3)    Surat sokongan Jabatan Pelajaran Johor (TADIKA / Pusat Tuisyen)

4)    Salinan surat tauliah Jabatan Agama Johor (Kelas Pengajian Agama Islam)

5)    Salinan sijil Kursus  Pengendalian Makanandan salinan suntikan TY2

6)    Gambar pemasangan perangkap minyak / sisa makanan / perangkap lalat.

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

1)    Tiap-tiap bilik hendaklah mempunyai tingkap minima 10 peratus daripada luas lantai bilik.

2)    Lantai hendaklah berkonkrit dan kuat serta berwarna cerah seperti lantai jubin, vinyl, epoxy floor, floor hardener atau lain-lain seumpamanya.

3)    Dinding hendaklah disudahi dengan bahan kalis air yang senang dicuci dan berwarna cerah.

4)    Pagar premis hendaklah diperbuat daripada bahan yang tidak berkarat.

5)    Premis hendaklah mempunyai bilik tandas lelaki dan perempuan yang berasingan serta kemudahan-kemudahan mencuci tangan seperti singki yang mencukupi.

6)    Semua barang-barang dan peralatan hendaklah berkeadaan baik dan bersih serta diletak atau disimpan di atas rak, kabinet atau meja yang sempurna.

7)    Pengendali makanan hendaklah membuat pemeriksaan perubatan dan mendapatkan suntikan TY2.

8)    Keseluruhan premis hendaklah bebas daripada serangga dan haiwan rodensia serta haiwan peliharaan.

9)    Ruang memasak berasingan ditempatkan  di luar premis


Sumber Rujukan : Garis Panduan Penubuhan Tadika dan Taska (GP027)
                             Akta Pusat Jagaan 1993
                             Akta Taska 1984 (Pindaan 2017)
                             Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia Bil.1/2015 bertarikh 8/6/2015

 

LESEN BENGKEL KERETA/MOTOSIKAL/LORI

Dokumen tambahan yang diperlukan

1)    Surat sokongan Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor.

2)    Salinan surat pelantikan kontraktor pengumpulan minyak hitam.

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

1)    Perniagaan hanya dibenarkan beroperasi di kawasan perindustrian sahaja

2)    Dilarang menjalankan aktiviti mengecat dan mengimpal tanpa mendapatkan kelulusan daripada pihak MBPG terlebih dahulu.

3)    Dilarang menimbulkan gangguan kepada lalu lintas dan persekitaran

4)    Dilarang membiarkan binatang seperti anjing berkeliaran di dalam bangunan / premis.

5)    Sampah-sampah perniagaan hendaklah diuruskan sendiri dan dibuang ke tempat yang dibenarkan oleh MBPG. Diwajibkan menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna (MGB 240 Liter atau MGB 660 Liter) bagi premis perniagaan.

6)    Menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan atau premis.

7)    Memastikan susunatur barang-barang di dalam bangunan atau premis teratur dan tidak menghalang laluan atau pergerakan pekerja.

8)    Dilarang membuang minyak ke dalam longkang atau mana-mana saliran air.

9)    Menyediakan bekas untuk menyimpan minyak terpakai dan melupuskan ke tempat yang sesuai kepada syarikat yang mengendalikan kitar semula.

10)    Mengibarkan atau mempamerkan bendera negeri atau kebangsaan di premis.

11)    Memaklumkan kepada pihak MBPG sekiranya telah berpindah atau tidak lagi menjalankan perniagaan.

12)    Dilarang membuat sebarang tambahan ‘rem’ atau ‘slab’ kekal di kaki lima ataupun di siar kaki.

13)    Dilarang meletakkan kenderaan yang sedang dibaikpulih atau rosak di hadapan premis yang boleh menimbulkan sebarang kekacauan.
 

LESEN MINUMAN KERAS (ARAK)

Dokumen tambahan yang diperlukan

Jenis lesen minuman keras yang perlu mendapat kelulusan daripada Pejabat Daerah Johor Bahru :-

 

 1.  
JENIS LESEN
WAKTU OPERASI
KLASIFIKASI
 1.  
Lesen Rumah Awam
(Kelas 1)
10 pagi – 12 malam
Penjualan arak yang mengandungi kandungan spirit kurang dari 8 % (Beer) dan juga melebihi 8 % (Liquor) adalah dibenarkan mengikut waktu operasi yang telah ditetapkan.
 1.  
Lesen Rumah Awam
(Kelas 2)
10 pagi – 12 malam
 1.  
Lesen Rumah Awam
(Kelas 3)
10 pagi –
9 malam
 1.  
Lesen Rumah Beer
(Kelas 1)
10 pagi –
12 malam
Penjualan arak yang mengandungi kandungan spirit kurang dari 8 % (Beer) SAHAJA yang telah ditetapkan.
 1.  
Lesen Rumah Beer
(Kelas 2)
10 pagi – 10 malam
 1.  
Lesen Arak Borong
7 pagi –
9 malam
Penjualan arak yang mengandungi kandungan spirit kurang dari 8 % (Beer) dan juga melebihi 8 % (Liquor) adalah dibenarkan mengikut waktu operasi yang telah ditetapkan.
 1.  
Lesen Arak Runcit
7 pagi –
9 malam
Penjualan arak yang mengandungi kandungan spirit kurang dari 8 % (Beer) SAHAJA yang dibenarkan mengikut waktu operasi yang telah ditetapkan.
 1.  
Lesen Arak Hamper
 
-
Penjualan arak yang mengandungi kandungan spirit kurang dari 8 % (Beer) dan juga melebihi 8 % (Liquor).

 

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

 

 1. Aktiviti hanya dibenarkan beroperasi di kawasan perniagaan
 1. Premis perniagaan hendaklah berada di luar radius 200 meter daripada kawasan kediaman, pusat ibadah, sekolah dan bangunan kerajaan
 1. Tidak dibenarkan beroperasi di kawasan yang majoritinya adalah penduduk Islam.
 1. Dilarang menjual minuman keras kepada pelanggan yang berumur 18 tahun kebawah dan yang beragama Islam.
 1. Pekerja dipremis perniagaan hendaklah berumur 21 tahun ke atas.
 2. Waktu operasi adalah sehingga pukul 12.00 tengah malam sahaja. Surat kelulusan atau kebenaran perlu diperolehi daripada MBPG dan Pejabat Daerah Johor Bahru sekiranya ingin menjalankan perniagaan selepas jam 12.00 tengah malam.
 3. Pemilik premis yang menjalankan aktiviti menjual minuman keras hendaklah memastikan pelanggan-pelanggan tidak minum minuman keras di hadapan premis ataupun ditempat yang terbuka.

 4. Memaklumkan kepada pihak MBPG sekiranya telah berpindah atau bertukar hakmilik atau tidak lagi menjalankan perniagaan.

 5. Mematuhi syarat-syarat atau arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa MBPG dari semasa ke semasa.

 6. Tidak dibenarkan membina sebarang struktur tambahan bangunan sama ada di dalam atau luar premis perniagaan tanpa mendapat kelulusan daripada pihak Majlis.

 7. Pemilik premis hendaklah menyediakan notisberikut :-

          a)   Dilarang Merokok

          b)   Pelajar yang berpakaian seragam sekolah dilarang masuk

          c)   Waktu Operasi

LESEN HIBURAN

Aktiviti Perniagaan Yang Memerlukan Permit Hiburan Daripada Pejabat Daerah Johor Bahru

 1. Pusat Hiburan Keluarga (PHK)      
 1. Snuker / Pusat Latihan Snuker      
 1. Jukebox        
 1. Bowling
 1. Karaoke
 1. Persembahan kebudayaan atau Artis

Lain-Lain Lesen Yang Perlu Diperolehi Dari Pejabat Daerah Johor Bahru

(Sekiranya Berkaitan)

 1. Lesen Rumah Awam (Kelas I dan II) untuk menjual minuman keras
 1. Lesen Tari Menari untuk mengadakan tari menari
 1. Lesen Muzik (Live Band) untuk mengadakan muzik live band.
 1. Lesen Karaoke untuk mengadakan nyanyian karaoke

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

 1. PHK hanya dibenarkan beroperasi di komplek membeli belah, hotel (bertaraf 4 bintang keatas dan tempat peranginan (resort).
 1. Ruang premis hendaklah selesa, terbuka dan tidak berdinding serta tidak boleh bercermin gelap.
 1. Bunyi mesin permainan hendaklah diperingkat minimum dan tidak mengganggu di peringkat minimum dan tidak mengganggu penduduk.
 1. Premis hendaklah dipasang lampu terang.
 1. Semua pekerja atau pelayan yang bekerja di dalam premis atau bangunan hendaklah berumur 21 tahun ke atas dan terdiri dari warganegara Malaysia.
 1. Pakaian hendaklah sesuai tidak terlalu menjolok mata (terdedah).
 1. Surat kebenaran perlu diperolehi daripada MBPG sekiranya ingin menjalankan perniagaan selepas jam 12.00 tengah malam.

LESEN PENJAJA

LESEN PASAR MALAM/PASAR MINGGU/PASAR PAGI

 

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Borang permohonan Pasar Malam/Pasar Minggu
 1. Satu salinan Kad Pengenalan
 1. 1 keping gambar berukuran passport
 1. Satu salinan Sijil Suntikan (Ty2) bagi peniaga makanan dan minuman
 1. Satu salinan Perakuan Pendaftaran daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 1. Surat Tawaran daripada MBPG

Lokasi Pasar Malam/Pasar Minggu/Pasar Pagi:-

 

 

KATEGORI
LOKASI
HARI
WAKTU OPERASI
PENGANJUR
Pasar Malam
Jalan Durian, Taman Kota Masai
Isnin
4.00 petang – 10.00 malam
Bahagian Pelesenan
(07-2547777)
Jalan Pelanduk, Taman Scientex
Taman rinting
PAK HAJI
(016-7671734)
Sg. Tiram (Kg.Mulia)
 
Jalan Intan, Taman Cahaya Masai
Selasa
Bahagian Pelesenan
(07-2547777)
Kg. Pasir Putih
Jkk Kampung
Taman Pasir Putih
Rabu
Bahagian Pelesenan
(07-2547777)
Taman Mawar
Jumaat
Jalan Tasek 60, Bandar Seri Alam
Taman Air Biru
Sabtu
Sg. Masai
Ahad
Mohd Hafey
(011-15153933)
Jalan Mangga 2, Taman Kota Masai
Bahagian Pelesenan
(07-2547777)
Jalan Tasek 60, Bandar Seri Alam
Pasar Pagi
Sg. Tiram (Pasar Khamis)
Khamis
7.00 pagi-12.00 tengahari
En.Azhar (Sg.tiram)
Parkir Stadium Bandaraya Pasir Gudang
Ahad
8.00 pagi-1.00 petang
Bahagian Pelesenan
(07-2547777)
 
Pasar Peladang
Taman Cendana
Selasa
5.00 petang-10.00 malam
Pertubuhan Peladang Negeri Johor
(07-2082000)
Taman Nusa Damai (Eco)
Jumaat
Jalan Pulasan, Taman Kota Masai
Sabtu
Pasar Tani
 
Kompleks Pusat Bandar PG
Sabtu
6.30 pagi-12.00 tengahari
FAMA
(07-2313600/ 07-2341185)
Jalan Kijang, Taman Scientex
Ahad
5.00 petang-10.00 malam
Bazaar Karat Uptown
Jalan Suria 7, Bandar Seri Alam
Setiap hari kecuali Isnin
6.00 petang-2.00 pagi
PG Trade&Supply
(017-7399788/
017-8044788)
Carboot Sale
Taman Bandar Bukit Layang-layang
Sabtu dan Ahad
4.00 petang-7.00 malam
ILAL JANNAH
(018-7723141)

LESEN PENJAJA SEMENTARA

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Surat permohonan lesen penjaja sementara
 1. Satu salinan Kad Pengenalan
 1. 1 keping gambar berukuran passport
 1. Satu salinan Sijil Suntikan (Ty2) bagi peniaga makanan dan minuman
 1. Gambar lokasi yang ingin dijadikan tapak berniaga
 1. Salinan Lesen Memandu dan geran Pendaftaran Kenderaan/Kelulusan JPJ
 1. Surat kebenaran pemilik kenderaan (jika bukan milik sendiri)

 

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

1. Pelesen adalah diwajibkan :

 1. Sentiasa hadir dan mempamerkan lesen yang sah tempoh sepanjang waktu perniagaan.
 2. Berniaga di lokasi yang diluluskan serta mengikut jenis perniagaan yang dibenarkan sahaja dan perlu mengosongkan tapak penjaja setelah habis waktu operasi/perniagaan.
 3. Tidak dibenarkan memindah milik lesen tanpa kebenaran.
 4. Mempunyai Sijil Kursus Pengendalian Makanan yang diiktiraf oleh      Kementerian Kesihatan Malaysia.
 5. Mempunyai Suntikan Typhoid yang sah tempoh dan haruslah dibawa setiap kali menjalankan aktiviti perniagaan.
 6. Memastikan kawasan di tapak penjaja dalam keadaan baik dan bersih.
 7. Memastikan semua sisa bahan buangan pepejal/cecair di kumpulkan dan diikat kemas untuk dibuang ketempat yang sesuai / tong sampah berhampiran. Dilarang membuang apa-apa bahan buangan di atas jalan,parit dan longkang.

2. Ukuran tapak haruslah menepati Undang-undang Kecil Pelesenan Penjaja (MBPG) 2010 iaitu 10’x10’sahaja yang dibenarkan.         

3. Peniaga dilarang menggunakan beg plastik dan bekas polisterina sebagai pembungkus makanan dan diganti dengan penggunaan produk biodegradasi untuk bungkusan makanan.

4. Bayaran lesen dikenakan ke atas pelesen adalah berbeza mengikut  kesesuaian lokasi kawasan penjaja yang ditetapkan oleh Datuk Bandar MBPG dan hendaklah dijelaskan sebelum 14 hari sehingga tamat tempoh lesen. Lanjutan masa pembaharuan lesen ini hanyalah budi bicara MBPG dan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

5. Pemilik lesen haruslah mengembalikan kembali lesen apabila tidak lagi menjalankan  aktiviti perniagaan atau memaklumkan terlebih dahulu kepada Bahagian Pelesenan penjaja.

6. Lesen akan dibatalkan serta merta tanpa sebarang notis awal jika aktiviti perniagaan tidak beroperasi selama 3 hari berturut-turut tanpa sebarang sebab.

7. Tuntutan deposit kebersihan daripada MBPG hanya boleh dituntut dalam tempoh  3 bulan selepas lesen dibatalkan.

8. Sebarang perubahan syarat-syarat yang dikenakan oleh Majlis Bandaraya Pasir Gudang akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.

 

LOKASI YANG TIDAK DIBENARKAN BAGI PENJAJA SEMENTARA (STATIK/BERGERAK)

 

 1. Dalam lingkungan 9 meter (30 kaki) dari simpang jalan
 1. Dalam lingkungan 3 meter (10 kaki) dari pili bomba
 1. Dalam lingkungan 40 meter dari pagar sekelilingsekolah
 1. Di atas tangga, siar kaki lima, kaki lima awam, pepulau atau saluran perparitan longkang
 1. Di kawasan yang boleh menghalang atau mengganggu  lalulintas dan pergerakan orang berjalan kaki.
 1. Di dalam rumah dan di kawasan rumah kediaman
 1. Dalam kawasan taman permainan dn rekreasi
 1. Jalan-jalan protokol
 2. Di kawasan perhentian bas, stesen bas dan tempat teksi

LESEN ANJING

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Borang permohonan lesen anjing boleh diperolehi di kaunter bayaran dengan harga RM2.00
 1. Salinan kad pengenalan/passport pemohon
 1. Surat pemeriksaan kesihatan anjing dari doktor haiwan yang terkini, penama lesen bukan pengarah syarikat
 1. Gambar anjing di dalam sangkar. Saiz sangkar perlu 1 kali ganda saiz anjing  belaan.

                                        

 

Pembaharuan Lesen Anjing

 

 1. Membawa lesen anjing dari Majlis Bandaraya Pasir Gudang (Lesen lama)
 1. Surat pemeriksaan kesihatan anjing dari doktor haiwan yang terkini

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

 1. Hadir sendiri atau jika melalui wakil, surat kebenaran perlu disertakan.
 1. Permohonan melalui pos tidak akan diproses.
 1. Permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.
 1. Kadar bayaran:-
 1.  
Bayaran proses
- RM20.00
 
 1.  
Lesen Anjing Betina
- RM30.00
 
 1.  
Lesen Anjing Jantan
- RM10.00
 
 1.  
Lesen Anjing yang dimandulkan
- RM10.00
 1.  
Lencana Anjing
- RM 10.00
 1. Tempoh lesen berkuatkuasa sehingga 31 Disember setiap tahun.
 1. Bilangan anjing dibenarkan pelihara mengikut jenis rumah :-
 1.  
Rumah teres
- 1 ekor sahaja
 
 1.  
Rumah berkembar
- 2 ekor sahaja
 
 1.  
Rumah banglo
- 3 ekor sahaja

                           

 1. Rumah pangsa, kondominium, rumah kedai, restoran dan perindustrian tidak dibenarkan.

 

      8. Jenis anjing yang tidak dibenarkan :-

          a) American Bull Dog

          b) Japanese Tosa

          c) Akita

          d) Fila Brazilero

          e) Pitt bull Terier/American/Pitt Bull/American Staffordshire Terrier

          f) Neapolitan

         g) Dodo Argentino 

         h) Rottweiler

Contoh anjing yang tidak dibenarkan:

[[{"fid":"3280","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"panopoly-image-original image-style-panopoly-image-original media-element file-default","data-delta":"1"}}]][[{"fid":"3281","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"panopoly-image-original image-style-panopoly-image-original media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Japanese Tosa                                                                         Rottweiler

 

[[{"fid":"3282","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"panopoly-image-original image-style-panopoly-image-original media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

Germin Sherpard

 

Sumber Rujukan : Undang-undang Kecil  Pelesenan Anjing (PBTPG) 1993

LESEN  IKLAN

PAPAN IKLAN PREMIS

 

 1. Sebarang pemasangan papan tanda / iklan di premis / bangunan hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu.
 1. Dilarang memasang papan iklan tanpa kelulusan MBPG.
 1. Saiz iklan premis yang dibenarkan adalah 20 kaki x 4 kaki sahaja. Pemasangan papan iklan yang lebih besar daripada saiz yangdibenarkan hendaklah tidak menutupi dan menghalang tingkap atau ruang keluar udara/asap pada dinding bangunan.
 1. Nombor  pendaftaran syarikat hendaklah diletakkan di bahagian bawah sudut kanan papan iklan.
 1. Saiz perkataan dalam Bahasa Malaysia pada iklan yang dipamerkan hendaklah lebih besar daripada bahasa lain.
 1. Dilarang meletakkan tanda ‘ HALAL’ atau ‘DITANGGUNG HALAL’ di mana-mana bahagian premis atau ruang papan iklan yang dipamerkan kecuali telah mendapat kebenaran oleh Jabatan Agama Islam Johor.
 1. Dilarang meletakkan gambar atau perkataan, lambang atau jenama berkaitan dengan minuman bir, arak atau perkataan yang difikirkan tidak sopan.
 1. Visual papan iklan premis atau papan iklan luar hendaklah dirujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka terlebih dahulu untuk pengesahan penggunaan Bahasa Melayu yang betul sebelum dicetak dan diberikan lesen iklan.

[[{"fid":"3278","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"panopoly-image-original image-style-panopoly-image-original media-element file-default","data-delta":"4"}}]]
                                      

LESEN SEPANDUK (BANNER) / BUNTING

Kadar Bayaran


1)    Borang permohonan lesen iklan    :    RM3.00

2)    Permit sepanduk (banner)             :    RM30.00/unit
       Deposit sepanduk (banner)           :    RM30.00/unit
       Stiker                                            :    RM2.00/unit

3)    Permit bunting                              :    RM7.50/unit
       Deposit bunting                            :    RM7.50/unit
       Stiker                                            :    RM 2.00/unit

                 

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

 

 1. Tidak dibenarkan memasang sepanduk (banner) /bunting di Jalan protokol - protokol. Lokasi pemasangan yang dibenarkan adalah di kawasan perumahan dan perindustrian sebagaimana berikut:-

            a)    Jalan Mawar Merah              i)    Simpang Kg. Pasir Putih
            b)    Jalan Bandar / Pekeliling     j)    Taman Bukit Dahlia
            c)    Jalan Bandar                        k)    Jalan Tembikai / Delima
            d)    Jalan Jati                             l)    Jalan Bistari Perdana
            e)    Taman Pasir Putih               m)    Jalan Scientex (Roundabout)
            f)    Jalan Nenas                          o)    Taman Desa Rakyat
            g)    Taman Cahaya Masai           p)    Taman Nusa Damai
            h)    Jalan Tanjung Puteri            q)    Simpang Kota Masai 2

 1. Tempoh pemasangan sepanduk (banner)/bunting adalah satu bulan
 1. Sepanduk (banner)/bunting hendaklah diturunkan setelah tamat tempoh pemasangan.

Wang Amanah

 1. Wang amanah hendaklah dituntut dalam tempoh enam bulan dari tarikh tamat pemasangan dengan mengemukakan dokumen berikut :-
 1. Borang permohonan wang amanah
 2. Resit asal bayaran wang amanah
 3. Bukti bergambar, sepanduk (banner)/banting yang telah diturunkan
 1. MBPG berhak melucut hak wang amanah sekiranya :-
 1. Berlaku pelanggaran syarat-syarat pelesenan yang telah ditetapkan
 2. Tuntutan dibuat selepas tempoh enam bulan dari tarikh tamat

 

Sumber Rujukan : Undang-Undang Kecil Pelesenan Iklan (MBPG) 2011

LESEN PAPAN IKLAN LUAR

Dokumen tambahan yang diperlukan

 

 1. Pelan struktur yang disahkan oleh Jurutera Perundingan Berdaftar (Jika Berkaitan)
 1. Salinan Polisi Insuran Tanggung Awam (Public Liability) – Setelah permit dikeluarkan (Jika Berkaitan)
 1. Cadangan lokasi pemasangan papan iklan luar dan pelan lakar (artword) visual billboard.
 1. Salinan Lesen Pendudukan Sementara (TOL) – dikeluarkan oleh Pejabat Tanah sekiranya tanah milik Kerajaan Negeri.
 1. Kelulusan daripada Jabatan Kerja Raya bagi penggunaan tanah milik persekutuan.
 1. Salinan perjanjian dengan tuan tanah (bagi tanah persendirian) (Jika Berkaitan)
 1. Kelulusan Lesen Bangunan Sementara (LBS) membina kerangka Billboard daripada Jabatan Bangunan MBPG.

Syarat-Syarat Pelesenan Yang Perlu Dipatuhi

 1. Pihak syarikat hendaklah menyelenggara papan tanda iklan dan visual papan iklan apabila didapati usang atau lusuh.
 1. Sebarang perubahan atau pertukaran visual yang akan dipaparkan hendaklah mendapat kelulusan daripada MBPG terlebih dahulu. Perkataan yang dipaparkan hendaklah dalam Bahasa Malaysia sepenuhnya atau menunjukkan keutamaan dalam penggunaan Bahasa Malaysia serta mendapat pengesahan daripada Dewan Bahasa Dan Pustaka terlebih dahulu.
 1. Visual yang mengiklankan minuman keras, rokok dan berbentuk lucah tidak dibenarkan sama sekali dipamerkan.
 1. Pemasangan papan iklan tersebut hanya dibenarkan dipasang di lokasi sepertimana yang diluluskan sahaja.
 1. Tidak menghalang pandangan pengguna jalanraya dan papantanda sediaada.
 1. Sebelum tamat tempoh sesuatu lesen papan tanda iklan, pihak syarikat adalah diperlukan untuk memohon perlanjutan atau pembaharuan lesen berkenaan dan mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan.
 1. Pembaharuan lesen iklan tahunan hendaklah disertakan laporan dan perakuan struktur keselamatan papan iklan oleh jurutera bertauliah serta salinan Polisi Insuran Tanggung Awam (Public Liability) yang masih sah.

[[{"fid":"3276","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"panopoly-image-original image-style-panopoly-image-original media-element file-default","data-delta":"5"}}]]

 

[[{"fid":"3277","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","link_text":null,"field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"class":"panopoly-image-original image-style-panopoly-image-original media-element file-default","data-delta":"6"}}]]

Sumber Rujukan : Garis Panduan Perancangan Papan Iklan Luar (GP021)