Skip to main content

DEFINISI DATA TERBUKA

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. MPPG dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi. Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan.

 

Klik Portal Rasmi Open Data kerajaan Malaysia untuk Keseluruhan Data Terbuka di bawah Kerajaan Johor

 

Senarai set data Majlis Perbandaran Pasir Gudang

Set DataFormat
[[{"fid":"1486","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","link_text":"kes_denggi_mengikut_kawasan_2016.pdf","attributes":{"class":"file media-element file-default"}}]]Pdf
[[{"fid":"1487","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","link_text":"laporan_unit_kawalan_hidupan_liar_2016.pdf","attributes":{"class":"file media-element file-default"}}]]Pdf
[[{"fid":"1488","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","link_text":"statistik_kes_denggi_di_mppg_2016.pdf","attributes":{"class":"file media-element file-default"}}]]Pdf
[[{"fid":"26437","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","attributes":{"class":"file media-element file-default"},"link_text":"kes_demam_denggi_pasir_gudang_2019.pdf"}]]Pdf
[[{"fid":"26438","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"type":"media","attributes":{"class":"file media-element file-default"},"link_text":"perbandingan_kes_denggi_pasir_gudang.pdf"}]]Pdf