Langkau ke kandungan utama

POLISI ALAM SEKITAR MAJLIS BANDARAYA PASIR GUDANG

ISO 14001 (Environmental Management System) adalah  merupakan Sistem Pengurusan Alam Sekitar yang telah dilaksanakan di MBPG dan mula mendapat pengiktirafan pada 28 Disember 2001. Skop pensijilan ISO MBPG adalah Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan dan mendapat pengiktarafan dari SIRIM sehingga 25 September 2026.

 

ISO 14001 berperanan untuk menentukan keperluan bagi sistem pengurusan alam sekitar supaya organisasi dapat meningkatkan prestasi dan penjagaan alam persekitarannya.

Majlis Bandaraya Pasir Gudang komited melindungi dan memelihara alam sekitar melalui perancangan, pengurusan, dan penyampaian perkhidmatan yang cekap, berkesan dan

berkualiti bagi menjadikan Pasir Gudang Bandar Raya Sejahtera, Pintar dan Rendah Karbon.

 

MBPG akan melaksanakan semua aktiviti di semua peringkat dengan mengambil kira komitmen-komitmen berikut:

 

•Memastikan sumber yang mencukupi bagi pelaksanaan system pengurusan alam sekitar dan aktiviti melindungi alam sekitar.

•Melindungi alam sekitar di kawasan pentadbiranMBPG

•Mencegah pencemaran melalui penguatkuasaan undang-undang.

•Mematuhi keperluan undang-undang alam sekitar & keperluan pihak -pihak berkepentingan

•Peningkatan berterusan bagi sistem pengurusan alam sekitar & prestasi alam sekitar

 

Untuk menyokong komitmen-komitmen di atas, MBPG akan memastikan anggota kerja berpengetahuan dan berkemahiran melalui latihan yang berterusan & menjalin kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta, pelabur, pihak industri, badan NGO, 

penduduk Pasir Gudang & lain-lain pihak berkepentingan.