Langkau ke kandungan utama
AKTA YANG DIGUNA PAKAI
 
 1.  
  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
  • Perintah-Perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan & Tatatertib) 1988
  • Perintah-Perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan & Tatatertib) (Pindaan) 2011
  • Kaedah-Kaedah Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor 1992
  • Kaedah-Kaedah Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor (Pindaan) 2011
 2.  
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 3.  
  • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]
  • Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Negeri Johor 2018
 4.  
  • Akta Pengurusan Strata 2013 [Akta 757]
  • Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015
  • Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015
 5. Akta Hakmilik Strata 1985 [Akta 318]
 6. Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]
 7. J.P.U 11; 2/11/2017 Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 [Akta 302]
 8. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit [Akta 342]
 • Seksyen 25 Kebenaran Mengkompaun Kesalahan Boleh Kompaun di bawah Akta 342 dan peraturan-peraturan :
 • Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan)(Kawalan Pergerakan)(No. 4) 2021 [P.U.(A) 96/2021]  Akta  342;
 • Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan)(Kawalan Pergerakan Bersyarat)(No. 4) 2021 [P.U.(A) 97/2021] Akta 342; dan
 • Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan)(Kawalan Pergerakan Pemulihan)(No. 3) 2021 [P.U.(A)  98/2021] Akta 342.

      9. Lain-lain Akta/Peraturan/Perintah/Kaedah di Malaysia yang sesuai dirujuk bersama-sama dari semasa ke semasa.

  
UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNA PAKAI
 
 1. J.P.U. 10 Jil. 61 No. 3 ; 2/2/2017 UUK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPPG) 2017 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 2. J.P.U. 37 Jil. 34 No. 9 ; 26/4/1990 UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (PBTPG) 1989 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
  J.P.U. 19 Jil. 49 No. 9 ; 28/4/2005 UUK Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (PBTPG) (Pindaan) 2004 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 3. J.P.U. 2 Jil. 39 No. 5 ; 2/3/1995 UUK Taman (PBTPG) 1993 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 4. J.P.U. 4 Jil. 39 No. 5 ; 2/3/1995 UUK Pelesenan Anjing (PBTPG) 1993 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 5.  J.P.U. 50 Jil. 45 No. 25 ; 6/12/2001 Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (PBTPG) 2001 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 133] 
  J.P.U. 7 Jil. 62 No. 5 ; 1/3/2018 Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MPPG (Pindaan) 2018 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]

 6. J.P.U. 54 ; 17/3/2011 UUK Vandalisme (MPPG) 2011 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 7. J.P.U. 12 Jil. 60 No. 6 ; 17/3/2016 UUK Tandas Awam (MPPG) 2016 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 8. J.P.U. 38 Jil. 62 No. 16 ; 2/8/2018 UUK Spa (MPPG) 2018 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 9. J.P.U. 71 ; 11/11/2010 UUK Penjaja (MPPG) 2010 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] 
  J.P.U. 36 ; 24/5/2012 UUK Penjaja (MPPG) (Pindaan) 2012 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] 
  J.P.U. 8 Jil. 62 No. 5 ; 1/3/2018 UUK Penjaja (MPPG) (Pindaan) 2018 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 10. J.P.U. 69 ; 11/11/2010 UUK Mencegah Kekotoran (MPPG) 2010 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 11. J.P.U. 49 Jil. 55 No. 6 ; 17/3/2011 UUK Pasar Awam dan Persendirian (MPPG) 2011 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 12. J.P.U. 53 ; 17/3/2011 UUK Pelesenan Iklan (MPPG) 2011 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 13. J.P.U. 68 Jil. 54 No. 23 ; 11/11/2010 UUK Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MPPG) 2010 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 14. J.P.U. 72 ; 11/11/2010 UUK Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (MPPG) 2010 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 15. J.P.U. 52 ; 17/3/2011 UUK Jalan, Parit dan Bangunan (Mengkompaun Kesalahan- Kesalahan) (MPPG) 2011 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]

 16. J.P.U. 73 ; 11/11/2010 UUK Pengendali Makanan (MPPG) 2010 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 17. J.P.U. 70 ; 11/11/2010 UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPPG) 2010 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 18. J.P.U. 74 ; 11/11/2010 UUK Mendapatkan Tunggakan (MPPG) 2010 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]

 19. J.P.U. 44 Jil. 41 No. 23 ; 6/11/1997 UUK Kerja Tanah (PBTPG) 1995 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]

 20. J.P.U. 50 ; 17/3/2011 UUK Bayaran Denda (Lesen) (MPPG) 2011 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 21. J.P.U. 51 ; 17/3/2011 UUK Pengawalan dan Pengawasan Tempat-tempat Makan (MPPG) 2011 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 22. J.P.U. 55 ; 17/3/2011 UUK Pasar Malam/Sehari (MPPG) 2011 Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]

 23. J.P.U. 37 Jil. 62 No.16 ; 2/8/2018 UUK Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (MPPG) 2018 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]