MENU

VISI - PASIR GUDANG BANDAR SEJAHTERA TERSOHOR

 

Aspirasi jangka masa panjang untuk menjadikan kawasan pentadbiran MBPG

sebagai sebuah Bandar sejahtera yang dibangunkan secara mampan dengan

ciri-ciri persekitaran bandar hijau serta mengutamakan sistem sosial yang inklusif.

Sebagai sebuah bandar tersohor yang terus menjadipilihan pelabur

dan menjadi tarikan pelancongan melalui pembangunan produk-produk

pelancongan serta penganjuran program-program bertaraf dunia.

 

DALAM MEREALISASIKAN VISI, MBPG AKAN MEMASTIKAN SEGALA PERANCANGAN, PENGURUSAN, DAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN ADALAH CEKAP, BERKESAN DAN BERKUALITI MENERUSI :

Pembangunan perbandaran yang memenuhi keperluan masyarakat.

Kemudahan infrastruktur bagi mewujudkan prasarana berkualiti.

Memperkasa dan meningkatkan prestasi modal insan.

Pengawalan alam sekitar yang berkesan.

Pengukuhan kewangan dan kepelbagaian sumber hasil.

Pembangunan masyarakat sejahtera.