MENU

VISI

PASIR GUDANG BANDAR RAYA SEJAHTERA, PINTAR DAN RENDAH KARBON MENJELANG 2025

 

 

MISI

MEMASTIKAN SEGALA PERANCANGAN, PENGURUSAN, DAN PENYAMPAI PERKHIDMATAN ADALAH CEKAP, BERKESAN DAN BERKUALITI MENERUSI :

     1. Memperkasa tadbir urus yang cekap.

     2. Pemerkasaan libat urus masyarakat.

     3. Penyediaan kemudahan kesejahteraan awam.

     4. Perancangan dan pembangunan yang mampan.

     5. Pengukuhan kedudukan kewangan.