Langkau ke kandungan utama
 • Merancang, mengatur dan mengawal pembangunan bandar, membina dan menyelenggara kemudahan awam dan infrastruktur.

 • Menyediakan perkhidmatan perbandaran, kawalan mutu makanan serta kawalan vector yang membawa penyakit .

 • Menguruskan alam sekitar yang berkesan.

 • Bertanggungjawab sebagai badan kawalan bangunan dalam memastikan kehendak perundangan, dasar – dasar dan garis panduan dipatuhi.

 • Menilai, menaksir dan memungut cukai.

 • Mengawal pengeluaran lesen – lesen premis dan lain – lain lesen berkaitan serta kemudahan perniagaan.

 • Membina dan menyelenggara kawasan rekreasi, riadah serta melaksanakan pengindahan bandar.

 • Menguruskan aset MBPG dan menguruskan harta – harta bersama sebagai Commissioner of Building serta penyewaan harta – harta.

 • Menguruskan kewangan dengan berkesan, cekap dan sistematik berdasarkan tatacara kewangan yang ditetapkan.

 • Melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui program – program kemasyarakatan.

 • Melaksanakan penguatkuasaan undang – undang.