Langkau ke kandungan utama

Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan beriltizam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan profesional serta melaksanakan penambahbaikan berterusan dan memastikan keberkesanan sistem pengurusan bagi mencapai objektif kualiti berdasarkan perkara-perkara berikut :-

  • Menguruskan alam sekitar dengan berkesan dan dinamik.

  • Memastikan masyarakat mendapat manfaat melalui aktiviti dan projek pembangunan yang dijalankan.

  • Menekankan pembangunan yang holistic berdasarkan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan dan selaras dengan dasar-dasar kerajaan.

  • Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anggota pekerja melalui latihan yang berterusan.

  • Mempertingkatkan kerjasama dengan masyarakat bagi memperkasa komuniti.