MENU
 • Merancang, mengatur dan mengawal pembangunan bandar, membina dan menyelenggara kemudahan awam dan infrastruktur.
 • Menyediakan perkhidmatan perbandaran, kawalan mutu makanan serta kawalan vector yang membawa penyakit .
 • Menguruskan alam sekitar yang berkesan.
 • Bertanggungjawab sebagai badan kawalan bangunan dalam memastikan kehendak perundangan, dasar – dasar dan garis panduan dipatuhi.
 • Menilai, menaksir dan memungut cukai.
 • Mengawal pengeluaran lesen – lesen premis dan lain – lain lesen berkaitan serta kemudahan perniagaan.
 • Membina dan menyelenggara kawasan rekreasi, riadah serta melaksanakan pengindahan bandar.
 • Menguruskan aset MBPG dan menguruskan harta – harta bersama sebagai Commissioner of Building serta penyewaan harta – harta.
 • Menguruskan kewangan dengan berkesan, cekap dan sistematik berdasarkan tatacara kewangan yang ditetapkan.
 • Melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui program – program kemasyarakatan.
 • Melaksanakan penguatkuasaan undang – undang.