MENU
 
15/6/2021 Datuk Bandar MBPG membuat tinjauan di kawasan tanah runtuh di Jalan Kedidi, Taman Scientex. Dimaklumkan terdapat beberapa kerja yang sedang dijalankan di kawasan tersebut. Walaubagaimanapun tindakan akan diambil segera bagi memastikan keselamatan penduduk yang tinggal di kawasan yang berhampiran tanah runtuh tersebut.
Pemakluman kepada pemaju akan di buat dalam masa terdekat bagi memastikan tindakan segera dapat diambil terhadap kejadian tersebut dan untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh tidak berlaku lagi pada masa akan datang.