MENU

KEPADA : PIHAK YANG BERKENAAN

TARIKH  : 28 DISEMBER 2020

 

Sebagaimana maklum, Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju dan meluluskan penubuhan Majlis Bandaraya Pasir Gudang di bawah Subseksyen 4(2) dan Subseksyen 4(3), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Sehubungan dengan itu, semua cek pembayaran perlu disediakan atas nama MAJLIS BANDARAYA PASIR GUDANG berkuatkuasa 1 Januari 2021

 

Sekian, untuk makluman

Untuk keterangan lanjut sila hubungi :

Jabatan Kewangan, Majlis Bandaraya Pasir Gudang

 Telefon : 07 2547777 (Samb 3101/3102)